Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo
9233 b298
Reposted fromonlywhite onlywhite viahasandra hasandra

November 20 2017

(x)

Reposted fromlexxie lexxie vialajla lajla
5918 eb06 500
Reposted fromenn0 enn0 viazurawianiaczka zurawianiaczka

November 15 2017

3221 a582
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamauak mauak
5038 ace9 500
Reposted frompszemek pszemek viacharlottea charlottea
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89

November 12 2017

5697 939c
Reposted fromsosna sosna viagreywolf greywolf
8229 1934
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastraycat straycat
6572 613e
4565 5ece
Reposted fromdivi divi viastraycat straycat

November 11 2017

3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNayu Nayu
5452 a15e
Reposted fromjottos jottos viabiauek biauek
4679 9150 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaune-raconteuse une-raconteuse
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
5708 27cd 500
Reposted fromredux redux viaserenite serenite
8256 f2c0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaLazuliLapis LazuliLapis
9915 cf45 500
Reposted fromscorpix scorpix viayellowsoupmarine yellowsoupmarine
7844 f509 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl